Dokter Helder

Dokter Helder wordt een nieuwe huisartsenpraktijk in het centrum van Rotterdam.

Dokter Helder helpt met goede, persoonlijke zorg en slimme technologie.

Je eerste vragen proberen we online te beantwoorden met heldere antwoorden op veel voorkomende thema’s. Je bepaalt zelf of een gesprek nodig is en zo ja, wanneer en hoe. 

Betrouwbare informatie kan de eerste zorgen wegnemen en belangrijke vragen beantwoorden. Tijdens een gesprek kan er meer gericht worden doorgevraagd.

Pijn en klachten houden zich niet aan kantooruren, terwijl je wel wilt weten waar je goed aan doet. 

Je hebt online toegang tot je medische gegevens en afspraken. Ook eventuele herhaalrecepten kun je online aanvragen.

Een gesprek met een zorgprofessional is altijd maatwerk. Een langer gesprek met een vertrouwde arts is ook mogelijk.